Stichting A&B en A&B Dagbesteding BV

Merkebuorren 90
9241 GH Wijnjewoude
t: 0516-480 507
e: info@stichtingaetb.nl
w: www.stichtingaetb.nl

Stichting A & B is gespecialiseerd in het begeleiden en opvangen van kinderen en jongeren met een beperking. Dit kunnen kinderen/jongeren met een verschillende beperkingen zijn; zowel verstandelijk, en/of gedragsmatig, en/of psychiatrisch. Centraal staat echter dat elke kind/jongere individueel wordt behandeld aan de hand van zijn of haar mogelijkheden.