Fysiotherapie Gorredijk

Stationsweg 24 A
8401 DP Gorredijk
t: 0513 - 46 28 62
e: info@fysiogorredijk.nl
w: www.fysiogorredijk.nl

Binnen Fysio Gorredijk  wordt veelaandacht geschonken aan bij- en nascholing om de ontwikkeling van ons
vak op de voet te volgen. Daarom zijn alle fysiotherapeuten  bij fysiotherapie Gorredijk registerfysiotherapeuten. U kunt ons vinden in het centraal kwaliteitsregister fysiotherapeuten en in het big-register.