Zorgopleidingen

Om de gezondheidszorg in Nederland op peil te houden, moeten jaarlijks nieuwe zorgverleners worden opgeleid. Er zijn in Nederland tal van zorgopleidingen en –trainingen. Wat zijn de meest voorkomende zorgopleidingen en –trainingen?

Soorten opleidingen

De opleidingen in de zorg worden aangeboden op verschillende niveaus, te weten: mbo-, hbo- en wo-niveau (universitair).

Op mbo-niveau zijn er tal van opleidingen binnen de zorg. Een aantal voorbeelden van mbo-zorgopleidingen: Doktersassistente, Kraamverzorgster, Maatschappelijk Werk – Dienstverlening, Medewerker Maatschappelijke Zorg, Opticien, Tandartsassistente, Verpleegkundige en Verzorgende. Deze opleidingen zijn praktisch van aard.

Op hbo-niveau zijn er ook vele opleidingen te vinden, zoals: Fysiotherapie, Laborant, Management, Toegepaste Psychologie, Verpleegkunde en Voeding & Diëtetiek. Deze opleidingen zijn deels praktisch en deels theoretisch van aard.

De opleidingen aan de universiteit betreffende gezondheidszorg zijn wetenschappelijk; het gaat hier om academische beroepen. Met deze opleidingen kun je bijvoorbeeld (tand)arts of farmaceut worden. Verschillende opleidingen op wo-niveau zijn: Farmacie, Gezondheidswetenschappen, Biomedische wetenschappen, Diergeneeskunde, Geneeskunde en Tandheelkunde. Deze opleidingen zijn theoretisch van aard.

Nascholing

In de gezondheidszorg werken veel professionals. Door nieuwe maatregelen binnen de zorg wordt de kwaliteit van deze professionals steeds belangrijk. Het niveau van de zorgverleners gaat omhoog door nascholing. Nascholing kan plaatsvinden op verschillende niveaus. Wanneer de zorgverlener de nascholing succesvol heeft afgerond, kan hij of zij een certificaat of diploma in ontvangst nemen. Met dit certificaat of diploma staat de professional sterker in zijn schoenen; iets wat van belang is in de vergaande bezuinigingen van deze tijd.

Trainingen

Naast reguliere opleidingscentra zijn er ook tal van trainingscentra. Hier worden professionals getraind door speciale trainingsteams. Met een training wordt de professional op de hoogte gehouden van ontwikkelingen in het desbetreffende vakgebied. Zo worden nieuwe methoden aangereikt en recente onderzoeken behandeld.

Mirre

Een voorbeeld van een trainingsinstituut is ‘Mirre’. Mirre verleent workshops, nascholing en diverse beroepsopleidingen voor therapeuten, healers en begeleiders. Het instituut bevindt zich in Valthe (Drenthe) en bestaat uit een team van zes opleiders die zich “met hart en ziel inzetten voor de missie van het instituut”. Voor meer informatie kunt u terecht op deze website.