Farmacie

Voor veel mensen is farmacie van levensbelang; farmacie heeft namelijk voor de reeds bestaande farmaca gezorgd. Wat is farmacie en wat zijn farmaca?

Wat is farmacie?

Farmacie is de wetenschap omtrent farmaca. Deze wetenschap houdt zich dus bezig met de bestudering en werking van farmaca, geneesmiddelen en placebo’s, specifiek de effecten op mens en dier bij ziekte. Onderzoeksvelden van de farmacie zijn de werking van geneesmiddelen en alles wat hiermee gepaard gaat, zoals toxiciteit, dosering en interactie tussen geneesmiddelen. Een uitoefenaar van de farmacie wordt een farmaceut genoemd. Een bekende farmaceut is de apotheker.

Wat zijn farmaca?

Farmaca is het meervoud voor farmacon. Een farmacon is de biologisch actieve stof in een medicijn of geneesmiddel. Dit betekent dat alleen het farmacon zorgt voor de helende werking van het geneesmiddel. In een geneesmiddel is het farmacon verwerkt. De fractie van het farmacon dat na toediening vrijkomt is de farmaceutische beschikbaarheid; de fractie dat in het bloed terecht komt is de biologische beschikbaarheid. Omdat farmaca giftig kunnen zijn, moet de dosering van farmaca niet te hoog zijn. Tevens speelt de frequentie van inname een belangrijke rol.

Farmaca worden op grote schaal geproduceerd in de farmaceutische industrie. Deze industrie richt zich, naast de productie en verpakking van geneesmiddelen, op R&D (‘Research & Development’; onderzoek en ontwikkeling). De geneesmiddelen die in de farmaceutische industrie geproduceerd worden, worden geleverd aan apotheken, drogisten, supermarkten en benzinestations. Het gaat hier zowel om medicijnen die alleen op recept verkrijgbaar zijn als om vrij verkrijgbare medicijnen. Voor de geneesmiddelen geldt de geneesmiddelenwet.

Indeling geneesmiddelen

Farmacie zorgt er dus voor dat de geneesmiddelen werkzaam zijn. Er bestaan tal van geneesmiddelen met allen een andere werking; het onderzoeksveld van een farmaceut is dan ook eindeloos groot. De reeds bestaande geneesmiddelen kunnen worden verdeeld naar therapeutisch doel. Dit geeft de volgende indeling: causale therapie (bestrijden van de oorzaak), symptomatische therapie (bestrijden van gevolgen), preventieve therapie (voorkomen van ziekte) en diagnostische toediening (ziekte vaststellen). Een andere indeling is de indeling naar toedieningsvorm. Voorbeelden van toedieningsvormen van geneesmiddelen zijn: oraal (via mond), intraveneus (injectie in ader), rectaal (via anus), inhalatie en dermaal (op de huid).