Woonzorg

Woonzorg is, qua naam, vergelijkbaar met thuiszorg. Toch zijn deze twee vormen van zorg niet identiek. Wat maakt woonzorg uniek en wanneer wordt woonzorg toegepast?

Wat is woonzorg?

Woonzorg houdt zich bezig met de huisvesting van senioren, (probleem)jongeren en mensen met een beperking. Indien nodig, wordt hulp geboden aan deze groepen mensen. Vaak wordt gewerkt volgens het principe ‘wonen op maat’. De instanties die zich inzetten voor de woonzorg bieden soms verschillende ‘woonvormen’ aan, afhankelijk van de doelgroep en (thuis)situatie. Het kan voorkomen dat een deelnemer een 24-uurs begeleiding nodig heeft.

Woonzorg is een favoriete vorm van zorg onder ouderen. Dit komt onder andere door de kleinschaligheid: op een woonzorglocatie wonen vaak niet meer dan circa 40 ouderen. Dit overzichtelijke aantal is veel kleiner dan het aantal ouderen dat doorgaans in een bejaardentehuis woont. Ook de persoonlijke aandacht, die door de kleinschaligheid mogelijk gemaakt wordt, is voor veel ouderen van belang. Op deze manier voelen zij zich minder eenzaam en tegelijkertijd meer op hun gemak.

Ook mensen met een beperking maken dankbaar gebruik van woonzorg. Deze mensen, die vaak niet (helemaal) voor zichzelf kunnen zorgen, wonen onder begeleiding. Door de begeleiding zijn de cliënten in staat zelfstandig te blijven wonen; iets wat de meesten graag willen.

Onderscheidend

Woonzorg onderscheidt zich van thuiszorg, omdat bij woonzorg de patiënt een nieuwe thuislocatie krijgt aangewezen. Deze vorm van zorg komt voornamelijk van pas wanneer de thuissituatie onhoudbaar blijkt vanwege ouderdom, een beperking, een slechte opvoedingsrelatie of verloedering. De cliënten met een slechte opvoedingsrelatie (vaak jongvolwassenen) worden geplaatst in woongroepen. In een woongroep wonen tussen de drie en acht cliënten samen onder één of meerdere begeleiders. Hier leren ze te functioneren in een groep, om zich uiteindelijk te kunnen voorbereiden op participatie aan de maatschappij. Zo is woonzorg niet hetzelfde als thuiszorg. 

Herbergier

Een mooi voorbeeld van woonzorg is de ‘Herbergier’ te Ede (Daiamtstraat 7). Op deze locatie bevindt zich een “prachtig gerestaureerd pand, de voormalige ‘gemeente gasfabriek’”. De Herbergier is bedoelt voor ouderen met geheugenproblemen. Hier kunnen zij hun leven, in een rustige en vriendelijke omgeving, aangenaam voortzetten.

Amaris De Kuijer

Het Kodal‘, een locatie van Woonzorgnet, is eveneens een woonzorglocatie voor ouderen. Een voordeel van Het Kodal zijn de vele activiteiten die georganiseerd worden.