Thuiszorg

Thuiszorg is hedendaags, ondanks de vele bezuinigingen in de zorgsector, een niet te missen, omvangrijke factor binnen de zorg. Dat de thuiszorg zo belangrijk is, blijkt onder andere uit de hoeveelheid aanvragen: per jaar zijn er circa 2 miljoen hulpaanvragen. Deze aanvragen worden verwerkt door circa 185.000 werknemers. Er zijn dus veel mensen werkzaam in de thuiszorg, maar wat houdt thuiszorg precies in?

Wat is thuiszorg?

Zoals het woord al impliceert, is thuiszorg een vorm van zorg die verleend wordt bij de cliënt thuis. Thuiszorg wordt toegepast wanneer iemand ouder wordt (en graag thuis wil blijven wonen), ziek is of een handicap heeft. Er zijn veel verschillende vormen van thuiszorg, zoals: kraamzorg, persoonlijke verzorging, (gespecialiseerde) verpleging en huishoudelijke verzorging. Welke vorm van zorg nodig is, hangt af van de situatie van de cliënt. Zo wordt kraamzorg verleend aan een (te) bevallen moeder, terwijl huishoudelijke verzorging (schoonmaken, opruimen etc.) onder andere wordt verleend aan cliënten met een (lichamelijke) beperking. De verleners van zorg zijn veelal geschoolde professionals. Vandaag de dag is het aanbod aan zorgopleidingen op zowel mbo- als hbo-niveau zeer omvangrijk: van zorgmanagement tot thuisbegeleider. Dit grote aanbod is van belang voor de instandhouding van de Nederlandse verzorgingsstaat. In dit sociale systeem heeft de staat het welzijn van de burgers als belangrijkste verantwoordelijkheid. Dit doel wordt onder andere gerealiseerd door middel van thuiszorg.

Vormen van thuiszorg

De verschillende onderdelen van thuiszorg (kraamzorg, verpleging, huishoudelijke en persoonlijke verzorging) hebben allen een eigen karakter.

Kraamzorg is een vorm van zorg die wordt verleend voor, tijdens en na de bevalling van de kraamvrouw. De kraamverzorgster helpt de arts (of verloskundige) bij de bevalling. Vervolgens blijft zij, afhankelijk van de situatie, 24 tot 80 uur bij de kraamvrouw aanwezig om haar te ondersteunen. Deze ondersteuning bestaat onder andere uit het verrichten van huishoudelijke taken, het verzorgen van moeder en baby, het ontvangen van bezoek en het geven van voorlichting. Op deze manier worden de ouders van het pasgeboren kind deels ontlast en kunnen zij met vertrouwen de toekomst tegemoet.

Verpleging kent een omvangrijk werkveld. Er bestaan tal van specialisaties binnen de verpleging, zoals geriatrische (medisch specialisme voor kwetsbare ouderen) verpleegkunde of sociaal verpleegkunde. Een verpleegkundige in de thuiszorg is belast met taken als behandelingen, (verpleegkundige) diagnosestellingen en het geven van informatie betreffende een gezonde leefstijl. Afhankelijk van de scholing van een verpleegkundige kan hij of zij medische taken uitvoeren, zoals geneeskundige behandelingen (medicijnen geven, toedienen van prik etc.).

Persoonlijke verzorging is, evenals huishoudelijke verzorging, gericht op het ondersteunen of overnemen van zelfzorg. Persoonlijke verzorging wordt voornamelijk verleend aan mensen met een aandoening of beperking, om op deze manier hun tekort aan zelfredzaamheid op te heffen. De verzorging bestaat onder andere uit dagelijkse bezigheden, zoals tandenpoetsen, aankleden, wassen, eten en drinken. Ook het aanleren van gemakkelijke dagelijkse taken is van belang; op deze manier kan de cliënt zelfredzamer worden. Net als persoonlijke verzorging wordt huishoudelijke verzorging verleend aan mensen met een aandoening of beperking. Hier draait het eveneens om de opheffing van een tekort aan zelfredzaamheid. Dit gebeurt onder andere door middel van schoonmaken, opruimen en het zo nodig verplaatsen van meubilair.

Waarom thuiszorg?

Onder cliënten is thuiszorg populair. Dit komt onder andere door de structuur, de kleinschaligheid en het persoonlijke contact tussen hulpverlener en hulpbehoevende. Vaak wordt een cliënt door slechts een aantal hulpverleners geholpen, zodat er betrokkenheid ontstaat. Dit is voor de cliënt, die soms eenzaam is, een fijne bijkomstigheid. Op deze manier is thuiszorg meer dan alleen het verlenen van zorg aan huis; thuiszorg zorgt ook voor het verlenen van afleiding en rust.

MT Thuiszorg

Een voorbeeld van een organisatie op het gebied van thuiszorg is ‘MT Thuiszorg’. Deze stichting is er naar eigen zeggen “voor iedereen die zorg, ondersteuning of begeleiding nodig heeft”.

BiOns Thuiszorg

BiOns Thuiszorg’, is een andere omvangrijke organisatie op het gebied van thuiszorg. BiOns probeert, samen met haar werknemers, bij te dragen aan het welbevinden van de cliënten.