Begraafplaatsen

Een begraafplaats is een plek waar een persoon zijn laatste zorg en eer krijgt. Begraafplaatsen, ook wel kerkhoven genoemd, zijn verspreid door heel Nederland. Wat is een begraafplaats precies en wat zijn voorbeelden van begraafplaatsen?

Wat is een begraafplaats?

Zoals de naam al impliceert, is een begraafplaats een plaats om overleden personen te begraven. Op begraafplaatsen worden tevens urnen van as (van gecremeerde lichamen) begraven. Wanneer iemand begraven wordt, komt hij of zij in een graf terecht.

Soorten graven

Er zijn verschillende soorten graven: algemeen graven, huurgraven, familiegraven, graven op eigen land en paalgraven.

Een algemeen graf is voor een overledene zonder nabestaanden en eigen vermogen. Omdat iedereen een respectvolle uitvaart verdient, worden deze mensen begraven in opdracht van de gemeente. Het begraven in een algemeen graf is geregeld in de Wet op de lijkbezorging.

In een huurgraf wordt de desbetreffende persoon begraven voor 20 jaar, waarbij de optie tot langer verhuur bestaat. Wanneer de huurperiode is verstreken, wordt het graf ontruimt en worden de restanten in een verzamelgraf bijgezet.

Een familiegraf is een graf voor onbepaalde tijd of op huurbasis (afhankelijk van de gemeente). Ook hier bestaat de mogelijkheid tot verlenging.

Sinds 1991 is het mogelijk om een graf op eigen land te maken. Om dit te kunnen doen, heb je toestemming van de gemeente nodig; iets wat wettelijk is geregeld in de Wet op de lijkbezorging.

Een praalgraf is een grafmonument voor belangrijke personen. Dit kunnen bekende mensen of mensen van het Koninklijk Huis zijn. Vaak is een praalgraf te vinden in een crypte of kerk. Een voorbeeld van een praalgraf is het graf van Willem van Oranje te Delft (Nieuwe Kerk, Markt 80).

Sint Barbara

Sint Barbara is een begraafplaats te Amsterdam (Spaarndammerdijk 312). De begraafplaats is al sinds 1893 een prachtige rustplek met verschillende mogelijkheden. Sint Barbara “staat open voor eenieder” en “respecteert alle rituele wensen”.

Rhijnhof

Een andere rustplek is begraafplaats Rhijnhof te Leiden (Laan te Rhijnhof 4). De ruim honderd jaar oude algemene begraafplaats heeft een speciaal gebied voor katholieke en islamitische graven.