Fysiotherapie

Fysiotherapie is een bekende vorm van zorg(verlening) waar jaarlijks veel Nederlanders dankbaar gebruik van maken. Tevens is fysiotherapie één van de meest gekozen dekkingen in het aanvullend pakket van zorgverzekeringen. Wat is fysiotherapie, welke onderdelen kent het en wat zijn voorbeelden van fysiotherapeutische bedrijven?

Wat is fysiotherapie?

Fysiotherapie, ook wel kinesitherapie genoemd, houdt zich bezig met de bewegingsklachten van mensen en behoort tot de paramedische discipline. Deze bewegingsklachten kunnen zich op een divers niveau manifesteren; van belang is dan ook dat de fysiotherapeut veel verstand van zaken heeft. Om te analyseren met welk probleem een patiënt te maken heeft, wordt allereerst lichamelijk onderzoek verricht. Vervolgens wordt een plan opgesteld, waarbij de patiënt verantwoordelijk wordt gehouden. Vaak heeft een behandeling bij de fysiotherapeut de volgende bedoelingen: verbeteren van functioneren (zowel na ziekte of bij chronische aandoening) of pijn verminderen (na sportblessure). Om de klachten te behandelen, zijn er verschillende vormen van fysiotherapie mogelijk, waaronder massagetherapie, oefentherapie en fysische therapie. De meeste uitingen van fysiotherapie zijn toegespitst op het verbeteren van beweeglijkheid en het verminderen van pijn door middel van lichamelijke oefeningen. Dit is ook het doel van verschillende andere behandelingsmethoden (zie artikel).

Onderdelen van fysiotherapie

Fysiotherapie is een overkoepelende naam: er bevinden zich tal val specialisaties binnen het vakgebied. Een aantal bekende voorbeelden van specialisaties zijn: kinderfysiotherapie, arbeidsfysiotherapie, bedrijfstherapie en sportfysiotherapie.

Kinderfysiotherapie wordt uitgeoefend door een gespecialiseerde kinderfysiotherapeut die verstand heeft van de motorische ontwikkeling (van kinderen). De voornaamste bezigheid van een kinderfysiotherapeut is het behandelen van kinderen met een verstoorde motorische ontwikkeling, om deze op een optimale manier te laten ontwikkelen. Dit gaat soms in samenwerking met een arts voor verstandelijk gehandicapten.

Arbeidsfysiotherapie is in onze moderne samenleving steeds omvangrijker. Deze vorm van fysiotherapie wordt toegepast op mensen die last hebben van lichamelijke klachten ten gevolge van werk. Vaak hebben deze klachten te maken met een verkeerde zithouding tijdens het werken. De arbeidsfysiotherapeut onderscheidt zich van de bedrijfstherapeut doordat de arbeidsfysiotherapeut op het individueel gericht is, terwijl de bedrijfstherapeut op het collectief gericht is. De bedrijfstherapeuten helpen gezondheidsproblemen ontstaan door werk te voorkomen en zo nodig te behandelen.

Sportfysiotherapie is een veel toegepaste vorm van fysiotherapie. Bij vele sporten kun je geblesseerd geraken; een sportfysiotherapeut helpt deze blessure te behandelen. De sportfysiotherapeuten worden ondersteund door een landelijke organisatie: de Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie in de Sportgezondheidszorg (NVFS).

Actifytaal

In Nederland bevinden zich tal van fysiotherapeutische instellingen. Deze instellingen lijken op elkaar, maar kennen toch ieder een specialisatie. Een voorbeeld hiervan is ‘Actifytaal’ in Utrecht Centrum (Oudegracht 47 & Breedstraat 128). Dit fysio- en orthopedischcentrum is gespecialiseerd in sportfysiotherapie en kent tevens een gratis inloopspreekuur.

Touch Natuur

Een ander voorbeeld is ‘Touch Natuur‘. Dit is een massagepraktijk met als specialisatie klassieke massage. De praktijk verleent tevens massagecursussen.