Huisartsen

In Nederland zorgen circa 10.000 huisartsen voor 17 miljoen mensen. Een huisarts wordt door mensen met een gezondheidsprobleem als eerst aangesproken. Wat doet een huisarts en onder welke arbeidsvoorwaarden functioneert hij?

Opleiding en werkzaamheden

Een huisarts is de algemene benaming voor een arts die perifeer werkt; dit wil zeggen dat hij of zij niet in het ziekenhuis werkzaam is. De huisarts is vaak een generalist: hij of zij is niet gespecialiseerd maar beschikt over een behoorlijke basiskennis over tal van onderwerpen. Een huisarts heeft in eerste instantie de taak om als aanspreekpunt voor zijn patiënten te dienen. Tevens is het van belang dat een huisarts overzicht houdt over de situatie van de desbetreffende patiënt. De kracht van huisartsen ligt dan ook in twee dingen: hij of zij weet van veel (medische) dingen wat en weet veel van de patiënt.

Een huisarts heeft, evenals de meeste andere artsen, een zesjarige universitaire opleiding achter de rug. Na deze opleiding moet nog een specialisatie tot huisarts worden volbracht: deze duurt drie jaar. In deze driejarige specialisatie wordt voornamelijk kennis opgedaan in de praktijk: in een huisartsenpraktijk en in de psychiatrie of ouderenzorg.

Arbeidsvoorwaarden

De Nederlandse huisartspraktijken zijn meestal geopend op doordeweekse dagen tussen 08:00 en 17:00 uur. Buiten deze openingstijden (dus ook in weekenden) is de huisarts bereikbaar voor spoedgevallen, waarvoor hij bij een huisartsenpost is aangesloten. In een huisartsenpost zijn ervaren doktersassistentes aanwezig die de binnenkomende inroepen beoordelen. Vaak is het onnodig om direct tot handelen over te komen en volstaat persoonlijk advies. Mocht het toch nodig zijn om in te grijpen, dan gaat de huisarts met een visiteauto en medisch gespecialiseerde chauffeur naar de patiënt.

Samenwerkende huisartsen

Veel huisartsen werken samen. Zo is er een deel van de Nederlandse huisartsen dat in loondienst werkt van andere huisartsen. Zo’n huisarts wordt een hidha (= huisarts in dienst van andere huisarts) genoemd. Ook wordt er soms gebruikgemaakt van praktijkondersteuners (verpleegkundigen of doktersassistentes). Zij helpen voornamelijk bij chronische zorg.

De Nederlandse huisartsen worden overkoepelt door landelijke organisaties. Er zijn twee grote spelers op dit gebied: het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV). Tevens is de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG), een federatie van beroepsverengingen van artsen, van belang. Het KNMG behartigt de belangen van Nederlandse artsen.

Huisartsenpraktijk Berghuizen

De meeste huisartspraktijken in Nederland zijn vergelijkbaar qua omvang en gang van zaken. Een voorbeeld van een praktijk is ‘Huisartsenpraktijk Berghuizen’. De praktijk is iedere werkdag geopend en is goed bereikbaar.