Gezondheidszorg

Gezondheidszorg, een makkelijk definieerbaar begrip met een moeilijk definieerbare functie. De gezondheidszorg is voor Nederland van groot belang, zowel voor de staat als haar burgers. Wat houdt gezondheidszorg in en welke soorten zijn er?

Wat is gezondheidszorg?

Gezondheidszorg is een verzamelnaam voor alle activiteiten die gericht zijn op de verbetering van de gezondheid van burgers, in dit geval Nederlandse burgers. Deze activiteiten zijn naast het verlenen van gezondheidszorg ook het onderzoek naar gezondheid. Dit onderzoek kan worden toegepast om de algehele gezondheid te verbeteren middels medicatie en behandelingen. Voor dit onderzoek zijn de wetenschappen biologie, scheikunde en natuurkunde van groot belang. Tevens spelen vraagstukken betreffende de medische ethiek mee in de gezondheidszorg. Deze vraagstukken gaan onder andere over abortus, euthanasie, klonen en privacy.

In Nederland wordt er veel geld uitgegeven aan de gezondheidszorg. Dit bedrag fluctueert door de jaren heen en bedraagt om en nabij de 60 miljard euro, wat overeenkomst met circa 13% van het bruto binnenlands product.

Soorten gezondheidszorg

Gezondheidszorg bestaat natuurlijk uit allerlei vakgebieden, zoals ziekenzorg, gehandicaptenzorg, therapie en geestelijke gezondheidszorg. Al deze vormen van zorg kunnen worden onderverdeeld in ‘lijnen’: de nuldelijnsgezondheidszorg, de eerstelijnsgezondheidszorg, de tweedelijnsgezondheidszorg en de derdelijnsgezondheidszorg.

De nuldelijnsgezondheidszorg is de plek waar zorg begint. Hier gaat het vaak om iemand uit de omgeving die de ouders adviseert om hulp in te schakelen voor hun kind. Het betreft hier dus het op weg helpen van zorgbehoevenden door niet-professionele hulpverleners, zoals een voetbalcoach of dominee.

De eerstelijnsgezondheidszorg is de gezondheidszorg die voor eenieder rechtstreeks toegankelijk is. Een zorgbehoevende kan rechtstreeks beroep doen op de professionele hulpverlener. Denk hierbij aan huisartsen, tandartsen, psychologen, apothekers, enzovoorts.

De tweedelijnsgezondheidszorg bestaat uit hulpverleners die slechts met een verwijzing van eerstelijnshulpverleners beschikbaar zijn. Het gaat hier voornamelijk om gespecialiseerde hulpverleners.

De derdelijnsgezondheidszorg is bedoelt voor professionele hulpverleners zelf. Zij kunnen terecht bij derdelijnshulpverleners, zoals expertisecentra of gespecialiseerde laboratoria.

Alternatieve indeling

De hierboven besproken indeling voor de gezondheidszorg wordt veel toegepast. Er zijn echter ook andere indelingen. Een voorbeeld van zo’n alternatieve indeling is de indeling in: spoedeisende zorg, niet spoedeisende zorg, chronische zorg en wenszorg. Deze indeling is, vanwege makkelijkere namen, voor veel mensen begrijpelijker.