EHBO

EHBO is een cruciale vorm van hulpverlening en tevens één van de weinige vormen die elke (volwassen) burger kan leren. Er worden in Nederland dan ook veel EHBO-cursussen verleend. Wat is EHBO precies en wat leer je op een EHBO-cursus?

Wat is EHBO?

EHBO staat voor Eerste Hulp Bij Ongevallen. Zoals de naam zegt, wordt deze hulp verleend na een ongeval. De hulp komt voornamelijk van pas wanneer er geen medisch personeel in de buurt is, zoals op straat of in (openbare) ruimtes. Voor het verlenen van EHBO heb je geen opleiding nodig; een EHBO-training volstaat. Wereldwijd worden er allerlei EHBO’ers opgeleid, om zo het welzijn van de (wereld)burger te verbeteren.

Een EHBO’er verleend hulp bij levensbedreigende stoornissen en letsels. Van belang bij het behandelen van het slachtoffer is een vast stappenplan waar een EHBO’er zich aan moet houden om de veiligheid van het slachtoffer, zichzelf, de omstanders en de (veiligheids)diensten te garanderen. Er zijn dan ook internationale afspraken gemaakt wat betreft de eerste hulp, waarbij men in volgorde als volgt te werk gaat: veiligheid, benaderen slachtoffer, ABDE-methodiek (volgens het principe: behandel eerst het levensbedreigende; de primaire letsels), secundaire en tertiaire letsels, bewaking en overdracht aan medische diensten.

EHBO-cursus

Een Nederlandse burger heeft als wettelijke verplichting om medemensen in nood naar eigen vermogen te helpen. Toch worden medische behandelingen door “leken” gezien als een misdrijf. Dit gaat echter niet op in levensbedreigende situaties: hier kan iemand met een eerstehulpdiploma hulp bieden totdat medische hulp arriveert.

Een eerstehulpdiploma verkrijg je middels een gecertificeerde cursus of opleiding. Er zijn tal van organisaties die een EHBO-cursus aanbieden. Na succesvolle afronding krijg je een EHBO-diploma. Alle EHBO-diploma’s hebben voor de wet dezelfde status. Toch zijn er grote niveau- en opleidingsverschillen tussen organisaties. Om deze verschillen te doen verminderen, wordt er vaak gekozen voor algemene richtlijnen. Een voorbeeld hiervan is het gebruik van de reanimatierichtlijnen van de NRR (Nederlandse ReanimatieRaad).

Er bestaan veel verschillende soorten (gecertificeerde) EHBO-cursussen. Een aantal voorbeelden van cursussen die door heel Nederland gegeven worden: Eerste Hulp, Eerste Hulp aan Kinderen, Jeugd Eerste Hulp, Reanimatie (inclusief AED), Eerste Hulp bij Sportongevallen en Eerste Hulp bij Wandelletsel. Ook zijn er cursussen waarbij je wordt opgeleid tot instructeur Eerste Hulp.

St. Vitalis

Een voorbeeld van een attractieve EHBO-vereniging is ‘EHBO-vereniging St. Vitalis’. Deze vereniging in Roosendaal bestaat uit een team met verschillende instructeurs die “zeer realistische” cursussen aanbieden, zodat de praktijk zo goed mogelijk wordt benadert.