Apotheken

Apotheken zijn bekende, welbezochte plaatsen voor zorgbehoevenden in Nederland. De vele apotheken in Nederland (in totaal ongeveer 2.000) dragen bij aan de algemene volksgezondheid; iets wat de apotheken van groot belang maakt. Maar wat is een apotheek precies en welke taak heeft ze?

Wat is een apotheek?

In een apotheek, die zich in vrijwel iedere middelgrote woonkern bevindt, worden geneesmiddelen verkocht. Deze geneesmiddelen bevinden zich in twee categorieën: medicijnen en zelfzorggeneesmiddelen. Medicijnen kunnen alleen verkregen worden wanneer deze zijn voorgeschreven door de huisarts, terwijl zelfzorggeneesmiddelen te allen tijde gekocht kunnen worden (denk hierbij aan bijvoorbeeld een paracetamol). De geneesmiddelen worden vervaardigt door een apotheker, die op zijn beurt geholpen wordt door apothekersassistenten. De apotheker is universitair geschoold (opleiding farmacie), terwijl de apothekersassistenten een driejarige mbo-opleiding achter de rug hebben. Vanwege zijn universitaire opleiding heeft de apotheker veel kennis betreffende medicijnen die in de apotheek verkocht worden. De middelen die verkocht worden in een apotheek betreffen verschillende categorieën, zoals: fytotherapeutica, dermatologische cosmetica, homeopathische middelen en medische hulpmiddelen voor thuiszorg.

Een nadeel van medicijnengebruik is het optreden van bijwerkingen. Deze bijwerkingen worden extremer naarmate er meerdere medicijnen gebruikt worden, omdat sommige medicijnen gevaarlijke interacties aangaan met andere genot-, voedings- of geneesmiddelen. Wanneer je als patiënt last hebt van bijwerkingen, kun je terecht bij een arts of apotheker; een ander medicijn kan dan de oplossing zijn.

Soorten apotheken

Er bestaan grof gezegd twee soorten apotheken: intramurale en extramurale apotheken. Intramurale apotheken (intra = binnen) bevinden zich in het ziekenhuis, terwijl extramurale apotheken (extra = buiten) zich buiten het ziekenhuis bevinden.

In een intramurale apotheek worden medicijnen bereid en afgeleverd aan patiënten in het ziekenhuis. Deze medicijnen kunnen verschillen van de medicijnen die vervaardigt worden in extramurale apotheken.

In een extramurale apotheek worden medicijnen verkocht aan patiënten en zorgbehoevenden. In Nederland bevindt zich een aantal verschillende soorten extramurale apotheken, zoals: openbare apotheek, dienstapotheek, transmurale apotheek en internet-apotheek. Deze vele apotheken worden overkoepelt door de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP).

Stadion Apotheek

Een voorbeeld van één van de vele apotheken in Nederland is de ‘Stadion Apotheek’ te Amsterdam (Olympiaplein 136). Deze apotheek heeft een online bestelservice en geeft, indien nodig, gezondheidsinformatie betreffende geneesmiddelen, maar ook betreffende reizen en bijwerkingen.

Zuiderpark Apotheek

Een ander voorbeeld is de ‘Zuiderpark Apotheek’ te Den Haag (Apeldoornselaan 265). Deze apotheek heeft, samen met ongeveer 450 andere apotheken, een webshop waar vele producten besteld kunnen worden. Het voordeel van deze apotheek zijn de vele mogelijkheden online en de openingstijden: ook op zaterdag is de apotheek, in tegenstelling tot vele andere apotheken, drie uur open.