Zorgboerderij

Zorgboerderijen zijn welkbekende instellingen voor mensen met een afstand tot de maatschappij en/of arbeidsmarkt. Er zijn verschillende leeftijdsgroepen die dankbaar gebruikmaken van de diensten die een zorgboerderij te bieden heeft. Maar wat is en doet men in een zorgboerderij precies?

Wat is een zorgboerderij?

Een zorgboerderij combineert het boerderijleven met de zorg. Op deze manier worden mensen met (integratie)problematiek geholpen. Deze problematiek kan ontstaan door een handicap of ziekte, maar ook door een problematische opvoedingssituatie of een crimineel verleden. De desbetreffende persoon wordt door een professional beoordeeld; wanneer hij geen veiligheidsrisico voor derden vormt, is hij welkom op de zorgboerderij. Op de zorgboerderij wordt middels een dagbesteding geprobeerd om de mensen zoveel mogelijk te laten integreren in de moderne maatschappij.

Hulpverleners geloven in een positieve werking van zorgboerderijen, omdat door de natuurlijke woon- en werkomgeving een therapeutische uitwerking ontstaat. Tevens is het een voordeel dat de boerderij zich buiten de grote stad bevindt; iets wat door de hulpbehoevenden als “fijn” wordt ervaren. De begeleiders op een zorgboerderij zijn sociale mensen met veel praktijkervaring. Voor iedereen in de zorgboerderij wordt gekeken naar de mogelijkheden: er wordt ingespeeld op wat iemand kan. Zo zijn er klusjes als dieren voeren, planten potten of eieren rapen.

Soorten zorgboerderijen

Zorgboerderijen zijn gericht op verschillende doelgroepen. Belangrijke doelgroepen zijn de gehandicaptensector en dementerende ouderen. Echter, omdat de taken op de boerderij weinig verschillen, zijn er ook zorgboerderijen waar een groot scala aan doelgroepen welkom is, zoals mensen met: een verstandelijke of lichamelijke beperking, autisme, niet aangeboren hersenletsel, een grote afstand tot de arbeidsmarkt of leer- of opvoedingsmoeilijkheden.

Ook onderscheiden zorgboerderijen zich door de organisatie van wonen en werken. In sommige zorgboerderijen wordt er gewerkt, gewoond en geslapen, terwijl in andere zorgboerderijen slechts een aantal dagdelen per week gewerkt wordt. Welke organisatie een zorgboerderij kent is afhankelijk van de doelgroep.

Zorgboerderij GrootGeluk

De woon- en zorgboerderij ‘GrootGeluk’ in Benningbroek “levert een kwalitatief hoogwaardige combinatie van wonen, zorg en services voor ouderen”. Hierbij speelt individuele aandacht, naast veiligheid en vertrouwdheid, een belangrijke rol. De zorgboerderij is bedoelt voor ouderen die (licht) dementeren en/of lichamelijke verzorging nodig hebben.

Zorgboerderij Rust na Onrust

Een ander voorbeeld van een zorgboerderij is Zorgboerderij ‘Rust na Onrust’. Hier wordt een passende dagbesteding, bedoelt voor een gemengde doelgroep, aangeboden. De boerderij bevindt zich in Schore (Langestraat 11).