Crisisopvang

Wanneer iemand kampt met grote psychische problemen, kan de situatie uit de hand lopen. Om dit uit de hand lopen te voorkomen, zijn er verschillende instellingen voor crisisdienst en –opvang. Wat houden crisisdienst en –opvang precies in?

Wat is crisisdienst?

Wanneer er een ernstige situatie dreigt vanwege psychische (problematische) omstandigheden moet direct de huisarts worden ingeschakeld. De huisarts kan vervolgens de crisisdienst inschakelen. Een voordeel van de crisisdienst is dat deze 24 uur per dag, 7 dagen in de week beschikbaar is. De crisisdienst bestaat uit een team van professionele hulpverleners, waaronder psychologen en psychiaters. Om de hulpverlening te optimaliseren, worden familie en/of gezin betrokken bij de hulp van de patiënt. Nadat de crisisdienst heeft opgetreden middels een acute behandeling, kan de patiënt, mits de situatie dit toelaat, weer naar huis. Wanneer de situatie nauwelijks is verbeterd, kan de patiënt terecht bij een crisisinstelling.

Wat is crisisopvang?

Crisisopvang is heel iets anders dan crisisdienst. Bij crisisopvang is er sprake van langdurige psychische problemen, zoals relatieproblemen, rouw, schulden of werkloosheid. Het kan voorkomen dat mensen, vanwege zulke psychische problemen, niet meer in staat zijn om thuis te blijven wonen. Om tot rust te komen, kunnen zij terecht in een crisisopvang. In een crisisopvang wordt hen alle hulp geboden die nodig is, om zo uiteindelijk weer terug te keren naar huis. Het verblijf duurt meestal een aantal maanden.

Gedwongen behandeling

Mensen met ernstige psychische problemen mogen niet zomaar tegen hun zin opgenomen worden. Dit mag alleen wanneer er sprake is van een acuut gevaarlijke situatie, waarbij de psychiater het nodig vindt om een inbewaringstelling aan te vragen. Enkel op deze manier is gedwongen opname mogelijk.

Villa Achterstraat

Een voorbeeld van een crisisopvangcentrum is ‘Villa Achterstraat’. Deze crisisopvang in Lochem (Achterstraat 11) is bedoelt voor kinderen tussen de 2 en 20 jaar. Er wordt in Villa Achterstraat een veilig onderkomen geboden aan kinderen met problemen in hun ouderlijk huis. Tevens staat het vergroten van de zelfredzaamheid van het kind centraal, waarbij de leefsituatie “zo normaal mogelijk dient te zijn”.