adressen van zorginstellingen

Provincie

Friesland Zeeland Groningen Drenthe Overijssel Utrecht Flevoland Noord-Holland Zuid-Holland Gelderland Limburg Noord-Brabant
www.zilverenkruis.nlwww.zilverenkruis.nl www.cz.nlwww.cz.nl www.unilever.nlwww.unilever.nl

Zorginformatie

Wet- en regelgeving: Zorg & persoonsgegevens

Privacy is een van groot belang in de steeds verder moderniserende samenleving. Ook binnen de gezondheidszorg is privacy prominent aanwezig. Hoe worden persoons- en patiŽntgegevens opgeslagen en bewaard en welke ontwikkelingen zijn er gaande op het gebied van persoonsgegevens?

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie geven over iemand. Hierbij gaat het alleen om persoonsgegevens als de natuurlijke persoon identificeerbaar is. Belangrijk bij persoonsgegevens is privacy: het afweerrecht dat de persoon beschermt. Naast de bescherming van persoonsgegevens gaat het ook om de bescherming van lichaam, woning, gezinsleven en (tele)communicatie. Inbreuk op privacy breekt deze bescherming. Er zijn veel mensen die bang zijn voor de combinatie van de gezondheidszorg en internet, omdat het al snel inbreuk op de privacy kan betekenen. Om het inbreken van privacy te voorkomen, heeft de patiŽnt een aantal rechten. Deze rechten worden hieronder besproken, waarbij ook medische ethiek komt kijken.

Rechten in de zorg

Om inbreuk op privacy te voorkomen, heeft de Rijksoverheid de patiŽnten in de zorg een aantal rechten verleend. Deze rechten hebben betrekking tot een behandeling en medische dossiers. Een patiŽnt heeft recht op informatie over zijn persoonlijke gezondheid. Wanneer het slecht gesteld is met de persoonlijke gezondheid en een behandeling nodig is, heeft de patiŽnt recht op uitgebreide informatie over de behandeling. Zo moeten de gezondheidsrisicoís goed in kaart worden gebracht. Kinderen die jonger zijn dan 12 jaar mogen geen beslissing nemen over een behandeling. Om behandeld te worden, moet u toestemming verlenen. Zonder uw toestemming mag een behandeling niet plaatsvinden, tenzij er sprake is van een noodsituatie waarbij de hulpverlener uw wensen niet weet. Kinderen mogen vanaf 16 jaar zelf beslissen over een behandeling. Hulpverleners moeten, volgens de Wet bescherming persoonsgegevens, zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens. Iedere medische hulpverlener is verplicht een medisch dossier met uw gegevens bij te houden.

Elektronisch patiŽntendossier

Het elektronisch patiŽntendossier is een medische softwaretoepassing waarbij patiŽntgegevens worden opgeslagen en uitgewisseld. Met zoín dossier kan de patiŽnt beter en sneller worden geholpen. Ieder ziekenhuis heeft bijvoorbeeld een elektronisch patiŽntendossier. Een elektronisch patiŽntendossier is iets heel anders dan het landelijke elektronisch patiŽntendossier, omdat het elektronisch patiŽntendossier slechts binnen ťťn organisatie wordt gebruikt. Het landelijke elektronisch patiŽntendossier kent veel kritiek, voornamelijk omtrent privacy. Het idee, dat oorspronkelijk is ontstaan door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, is vanaf 2008 gefaseerd ingevoerd. Een belangrijk aspect van het elektronisch patiŽntendossier is de toestemming van de patiŽnt zelf: alleen met zijn toestemming mogen de medische gegevens gedeeld worden.

Meer informatie over "Wet- en regelgeving"