Ziekenhuizen

Vrijwel iedere Nederlander is wel eens in één van de 126 Nederlandse ziekenhuizen geweest, al dan niet voor een bezoek aan een bekende. In de Nederlandse zorgstaat zijn ziekenhuizen een niet te missen factor; zij verlenen professionele (gespecialiseerde) gezondheidszorg aan zieken. Hoe gaat dit in zijn werk en wat zijn voorbeelden van Nederlandse ziekenhuizen?

Wat is een ziekenhuis?

In een ziekenhuis wordt, zoals eerder vermeld, hulp geboden aan zieken. Deze hulp wordt geboden door medewerkers: artsen, verpleegkundigen en (zelfstandige) medisch specialisten. Een ziekenhuis is opgedeeld en bestaat uit meerdere afdelingen die vaak in één gebouw voorkomen. Voorbeelden van afdelingen in een ziekenhuis zijn: poliklinieken, klinische afdelingen, spoedeisende hulpafdeling, operatiekamers, intensive care, ziekenhuislaboratoria, apotheek en ondersteunende afdelingen (zoals de technische dienst, wasserij en keuken). Een ziekenhuis kan ook gespecialiseerd zijn op een bepaald vakgebied, waardoor er patiënten vanuit het hele land komen.

Soorten ziekenhuizen

Er bestaan twee verschillende hoofdsoorten ziekenhuizen: algemene en academische ziekenhuizen. In algemene ziekenhuizen, die meestal een stichting zijn met een levensbeschouwelijke achtergrond, zijn veel voorzieningen voor reguliere patiëntenzorg aanwezig. Ook worden er aanstaande artsen en verpleegkundigen opgeleid. In een academisch ziekenhuis is er naast patiëntenzorg en opleiding van artsen en verpleegkundigen ook plaats voor een universitair medisch centrum met een topreferentiefunctie, een werkplaatsfunctie en een ontwikkelingsfunctie.

Welk ziekenhuis is geschikt?

De keuze voor een ziekenhuis hangt allereerst af van de soort behandeling. Tevens wordt er bij de keuze voor een ziekenhuis niet alleen naar de te bereizen afstand gekeken, ook de lengte van de wachtlijsten is van belang. Het komt namelijk vaak voor dat je voor een behandeling in het ziekenhuis op een wachtlijst komt te staan. De lengte van de wachtlijst verschilt per ziekenhuis, zodat je in sommige ziekenhuizen eerder aan de beurt bent. Deze wachtlijsten komen alleen voor bij electieve (= uitstelbare) zorg; voor levensbedreigende situaties is er dus wachtlijst. Naast de afstand en de lengte van de wachtlijst is ook het specialisme van het ziekenhuis van belang. Zo kun je doorverwezen worden naar een ziekenhuis elders in het land omdat alleen hier gespecialiseerde kennis aanwezig is. Soms moeten patiënten zelfs uitwijken naar het buitenland (vaak België).

Ikazia Ziekenhuis

Een voorbeeld van een modern ziekenhuis is het ‘Ikazia Ziekenhuis’ te Rotterdam (Montessoriweg 1). Hier vindt naast patiëntzorg ook onderwijs en onderzoek plaats, zodat er bijgedragen kan worden aan fundamenteel onderzoek.

Catharina Ziekenhuis

Een voorbeeld van een algemeen ziekenhuis is het ‘Catharina Ziekenhuis’ te Eindhoven (Michelangelolaan 2). In dit ziekenhuis worden complexe behandelingen gecombineerd met de nieuwste technieken, waarbij innovatie een voorname rol speelt. Tevens vindt er opleiding plaats en is er ruimte voor wetenschappelijk onderzoek. Het ziekenhuis, dat vernoemd is naar beschermheilige Catharina, is gedreven om “de patiënt de beste zorg te geven”.