Verslavingszorg

De verslavingszorg richt zich op een moeilijke taak: het helpen van mensen met een verslaving. Er zijn tal van verslavingen, maar ook tal van oplossingen. Wat is verslavingszorg en hoe worden verslavingen aangepakt?

Wat is verslavingszorg?

De verslavingszorg is een onderdeel van de gezondheidszorg en houdt zich bezig met verslaafden. Er zijn tal van verslavingen, die allen heel anders van karakter zijn. Sommige zijn zeer problematisch, andere wat minder. In Nederland zijn er, relatief gezien, weinig verslaafden: 2,5 van de 1000 inwoners in Nederland is verslaafd. Het gaat hierbij om verslavingen in één van de volgende categorieën: medicatie, drugs, alcohol en gokken. Ook dak- en thuislozen zijn vaak verslaafd. Ondanks de soepele regels omtrent drugs in Nederland, is het drugsprobleem (aantal drugsverslaafden) aanzienlijk laag.

Eén van de grootste problemen binnen de verslavingszorg is het vinden van de verslaafde. Het vinden van een drugsverslaafde is, vanwege geldproblemen en uiterlijke vertoningen, meestal gemakkelijk. Het vinden van een alcohol- of medicatieverslaafde is daarentegen een stuk moeilijker; hun verslaving blijft vaak lang verborgen. Om van hun verslaving af te komen, proberen zij langzaam af te kicken. Vaak wordt dit proces onderschat. Om deze categorie verslaafden te kunnen helpen, zijn er in Nederland tal van gespecialiseerde instellingen. Belangrijk hierbij is het winnen van vertrouwen bij de cliënten.

Aanpakken verslaving

Het aanpakken van een verslaving gebeurt in drie stadia: preventie, hulpverlening en nazorg.

Met preventie probeert men het ontstaan van een verslaving te voorkomen. Dit kan onder andere door voorlichtingen in het onderwijs of vroeginterventie. Vroeginterventie wordt toegepast wanneer er signalen van verslaving worden opgevangen door mensen uit de nabije omgeving van de desbetreffende persoon. Door deze persoon vroegtijdig te helpen, wordt een latere verslaving verholpen.

Met hulpverlening wordt de verslaafde geholpen. De vorm die deze hulpverlening aanneemt is erg afhankelijk van de situatie van de verslaafde. Tevens speelt de soort verslaving een grote rol. Er zijn grof gezegd twee soorten hulpverlening: symptoombestrijding en heroriëntatie. De eerste vorm probeert slechts bepaalde symptomen van de verslaving te bestrijden, zonder dat de verslaving verdwijnt, terwijl bij heroriëntatie het leven van de verslaafde grondig verandert, zodat de verslaving uiteindelijk wél verdwijnt.

Met nazorg wordt de voedingsbodem voor de verslaving aangepakt. Vaak is deze voedingsbodem een benarde (sociale of fysieke) situatie. Door deze situatie te verbeteren, valt de reden tot verslaving weg en kan verder herstel plaatsvinden.

Horeb

Horeb’ is een “laagdrempelige leefgemeenschap” voor verslaafde mannen van 18 jaar en ouder te Beekbergen. Horeb is geen kliniek, maar biedt een helpende hand bij radicale veranderingen in het leven.

Changes GGZ

Een andere verslavingszorgorganisatie is ‘Changes GGZ’. Deze instelling in Breda (Ulvenhoutselaan 79) biedt verslavingszorg op maat en heeft veel ervaring. Het team van Changes bestaat uit verschillende psychologen met ervaring binnen de verslavingszorg.