Rouwverwerking

Rouwverwerking is een belangrijke vorm van zorgverlening. Wat houdt deze vorm van zorg in en via welke fasen wordt rouwverwerkingshulp geboden?

Wat is rouwverwerking?

Rouwverwerking richt zich op de hulpverlening betreffende het verwerken van rouw. Dit komt voornamelijk voor nadat iemand een ingrijpende verdrietige ervaring heeft gehad. Om tot rust te komen, zijn er soms hulpverleners nodig. Deze vorm van zorg is niet alleen nodig na het overlijden van een geliefd persoon; ook het verliezen van een woning of een wedstrijd kan ingrijpend zijn. Tevens komt rouwverwerking van pas wanneer iemand hoort ongeneeslijk ziek of blijvend gehandicapt te zijn. Met behulp van een professional wordt gekeken naar de beste manier om het verlies te verwerken. De rouwverwerking verschilt per patiënt, waardoor een persoonlijke aanpak is vereist.

Fasen van rouwverwerking

Ondanks de persoonlijke aanpak zijn er een vijftal fasen te onderscheiden binnen de rouwverwerking. Deze fasen, die ontwikkeld zijn door de Zwitsers-Amerikaanse psychiater Elisabeth Kübler-Ross, kunnen door elkaar voorkomen. Deze fasen zijn: ontkenning, protest, onderhandelen en vechten, depressie en aanvaarding.

Bij ontkenning beschermt de patiënt zichzelf door het voorgevallene te ontkennen. Pas na verloop van tijd neemt de patiënt de waarheid gedoseerd tot zich, om uiteindelijk de feiten onder ogen te zien.

Nadat de waarheid bekend is, kan de persoon protesteren. Hier komt vaak veel woede bij kijken. Deze woede wordt geuit op de nieuwsbrenger, maar ook op God of hulpverleners. Het uiten van deze woede door de persoon in kwestie is een middel om de schuld buiten zichzelf te zoeken.

Als de persoon in kwestie opmerkt dat protesteren niet helpt, begint de onderhandelingsfase. Veelvoorkomende verwerkingsprocessen binnen de onderhandelingsfase zijn het doen van beloften of het stellen van bepaalde doelen.

Nadat de persoon van alles heeft geprobeerd en opmerkt dat niets helpt, volgt depressie. Hierbij sluit de persoon zich op en ontstaan vaak problematische omstandigheden. Zo kan de persoon bijvoorbeeld verslaafd raken aan genotmiddelen. Psychotherapeutische hulp is hierbij soms nodig.

Pas na een lang proces ontstaat aanvaarding. De persoon ziet in dat ontkennen, protesteren, onderhandelen en depressie niet helpen. Er wordt hier niet meer gezocht naar problemen omtrent de gebeurtenis, maar naar oplossingen.

Wim Vos

Een mooi voorbeeld iemand die zich inzet voor rouw- en verliesverwerking is Wim Vos. Hij heeft een eigen praktijk te Steenbergen (Kaaistraat 71) en “ondersteunt en begeleidt mensen op belangrijke momenten van hun leven”.