Psychologie

Psychologie, letterlijk vertaald zielrede, is een bekende academische discipline. Er zijn tal van onderdelen binnen deze gedragswetenschap. Wat zijn deze soorten en wat maakt psychologie uniek?

Wat is psychologie?

Psychologie houdt zich bezig met (de analyse van) het innerlijk leven en gedrag van mensen. Het voornaamste doel van de psychologie is dan ook het opdoen van kennis betreffende de mens. Deze vorm van psychologie is al zeer oud: de Griekse filosofen (voor Christus) waren hier al mee bezig. Een psycholoog houdt zich eveneens bezig met het innerlijk leven en gedrag van mensen, voornamelijk wanneer hier problemen mee zijn. Een psycholoog is iets anders dan een psychiater.

Soorten psychologie

Er zijn tal van (sub)categorieën waarin een psycholoog werkzaam kan zijn. De meest voorkomende sectoren zijn: geestelijke gezondheidszorg, arbeids- en organisatiepsychologie, schoolpsychologie, academische sector en forensische sector.

Een psycholoog die werkzaam is in de geestelijke gezondheidszorg kan zich specialiseren in verschillende soorten problematiek, zoals kinder- of volwassenproblematiek. Zulke psychologen kunnen zowel curatief (genezend) als preventief (voorkomend) te werk gaan.

Arbeids- en organisatiepsychologen zijn werkzaam binnen bedrijven en houden zich bezig met de selectie van werknemers. Tevens speelt het geven van trainingen omtrent overspanning en ziekteverzuim een centrale rol.

Schoolpsychologen komen op allerlei scholen en niveaus voor. Hun voornaamste doel is het stimuleren van het leerproces. Dit gebeurt middels trainingen van zowel leerlingen als docenten.

Psychologen werkzaam in de academische sector doen onderzoek naar verschijnselen binnen de psychologie. Zo proberen zij nieuwe behandelingsmethoden te ontwikkelen en bestaande methoden te verbeteren.

Psychologen die werkzaam zijn in de forensische sector, zijn voornamelijk gericht op het verwerkingsproces van de (forensisch) onderzoekers.

Psycholoog vs. psychiater

Voor veel mensen is het lastig om onderscheid te maken tussen psychologen en psychiaters. Er is echter een aantal belangrijke verschillen. Over het algemeen is een psycholoog geïnteresseerd in de hersenactiviteit omtrent het probleem. Een psycholoog richt zich voornamelijk op de vraag: “Hoe kan de hersenactiviteit veranderd worden, zodat het probleem verdwijnt?” Problemen waar een psycholoog veel mee te maken krijgt zijn gedrags- en relatieproblemen. Een psychiater daarentegen is geïnteresseerd in mentale stoornissen. Deze stoornissen worden vervolgens ‘genezen’ middels medische behandeling. Een psychiater richt zich dus op de vraag: “Welke medische behandeling kan ervoor zorgen dat het probleem verdwijnt?” Een veelvoorkomende medische behandelingsmethoden voor psychiaters is medicatie.

Eureka Psychologie

Een voorbeeld van een psychologe is Anjo van Lieshout. Zij heeft een praktijk in Utrecht (Dr. P. van Hoeklaan 14). Zij richt zich op verschillende vormen van psychologie en coaching, waarbij “het vergroten van het bewustzijn en het versterken van persoonlijke competenties” belangrijk is.