Psychiatrie

Psychiatrie is een vorm van geestelijke gezondheidszorg. Psychiatrie wordt vaak met psychologie verward, maar is totaal iets anders. Wat is psychiatrie precies en hoe wordt er behandeld binnen de psychiatrie?

Wat is psychiatrie?

Psychiatrie is, evenals psychologie, een medisch specialisme. Binnen de psychiatrie houdt men zich bezig met preventie, wetenschappelijk onderzoek, diagnostiek en behandeling van psychische ziekten. Letterlijk vertaald is psychiatrie de geneeskunde van de ziel (psyche = ziel; iatros = arts). Het voornaamste doel van psychiatrie is het verlichten van het psychisch lijden van de patiënt en zijn omgeving. Dit psychisch lijden ontstaat vaak door een psychiatrische aandoening. Voorbeelden van psychiatrische aandoeningen zijn: schizofrenie, depressie, fobieën en persoonlijkheidsstoornissen. Het vakgebied van psychiatrie is dus totaal anders dan die van psychologie: hier richt men zich op relatie- en gedragsproblemen, terwijl de psychiatrie zich richt op (mentale) stoornissen. 

Behandeling binnen psychiatrie

Binnen de psychiatrie wordt, anders dan in de psychologie, vaak gekozen voor een medische aanpak. Behandelingen bestaan voornamelijk uit een of meer van de onderstaande methoden: gesprekstherapie, non-verbale therapie en medicatie. Voorbeelden van geneesmiddelen die vaak worden voorgeschreven zijn: antidepressiva en anxiolytica. Tevens is een psychiater gerechtigd mensen tegen hun wil vast te houden, omdat zij anders schade bij zichzelf (zelfmoord) of bij anderen (mutilatie) kunnen berokkenen.

De behandelingen binnen de psychiatrie worden voornamelijk uitgevoerd door psychiaters. Echter, niet alleen psychiaters houden zich bezig met de behandeling van psychiatrische patiënten. Andere behandelaars zijn onder andere:
(sociaal-)psychiatrisch verpleegkundigen, vaktherapeuten, sociotherapeuten en maatschappelijk werkers. Tevens kunnen klinisch psychologen (voornamelijk bij depressies) worden ingezet.

Problemen

Psychiatrische patiënten kampen vaak met problemen. Een probleem hierbij is echter dat de oorzaak van de mentale stoornis vaak niet bekend is. Ook bestaan er vrijwel onbehandelbare mentale stoornissen, die vanzelf of nooit overgaan. Tevens varieert het succes van de medicatie van persoon tot persoon. Vaak worden verschillende vormen van medicatie geprobeerd, om vervolgens te kijken welk geneesmiddelen aanslaat. Omdat de oorzaak van ziekten vaak niet bekend is, houdt de psychiatrie zich voornamelijk bezig met symptoombestrijding.

PKJP

Praktijk voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie’ (‘PKJP’) in Rhoon (Rijsdijk 17) “biedt zorg op maat”. De zorg, die gericht is op kinderen en jongeren, wordt geboden vanuit verschillende disciplines. Vanwege de kleinschaligheid van de praktijk, voelt een patiënt zich al snel thuis, zodat de zorg effectief verleend kan worden.

Janssen Psychiatrie

Een ander goed voorbeeld van een psychiatrische instelling is ‘Janssen Psychiatrie’ te ’s Hertogenbosch/Den Bosch (Sint Jorisstraat 11). In deze praktijk wordt zorg verleend aan personen vanaf 16 jaar. Na een eerste gesprek volgt een advies, daarna een aanvullend onderzoek en uiteindelijk de behandeling. Deze goede aanpak is vaak uiterst effectief.