Begeleid wonen

Binnen de geestelijke gezondheidszorg komt wonen onder begeleiding (begeleid wonen) veel voor. Wat houdt begeleid wonen precies in en voor welke mensen is deze vorm van zorg bedoelt?

Wat is begeleid wonen?

Begeleid wonen is het wonen onder begeleiding. Het is een ambulante begeleidingsvorm die voornamelijk gericht is op mensen met een beperking. Ook mensen die vallen onder de noemer ‘bijzondere jeugdzorg’ en die graat wat extra ondersteuning willen, kunnen participeren aan begeleid wonen.

Voor wie?

Begeleid wonen heeft dus een specifieke doelgroep. Het gaat hier voornamelijk om meerderjarige personen (boven de 18) die kampen met een lichte beperking. Deze beperking kan zich manifesteren op verstandelijk, motorisch, sensorieel of autistisch gebied. Over het algemeen kunnen zij zelfstandig wonen, mits er een beperkt aantal uren per dag hulp aanwezig is. Deze hulp richt zich op dagelijkse activiteiten, maar ook op begeleiding op psycho-sociaal gebied.

Begeleid wonen is ook bedoelt voor mensen met een ziekte of psychische aandoening. De hulp bij deze mensen is niet zozeer gericht op psycho-sociaal niveau, maar op praktische en administratieve hulp.

Wanneer?

Begeleid wonen begint door een aanvraag van de cliënt zelf. Gezamenlijk met een begeleider kijkt de cliënt naar de eisen en mogelijkheden. De hulpbehoevenden kunnen alleenstaand, alleenstaand met kind of gezamenlijk (partners) hulp aanvragen. De kosten voor de begeleiding kunnen vergoed worden vanuit de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) of de Jeugdwet. Ook een persoonsgebonden budget is mogelijk.

Stadsweg

Een voorbeeld van een organisatie die begeleid en beschermd wonen aanbiedt is ‘Stadsweg’ in Groningen (Ulgersmaweg 42). Hier zijn vele vormen van ondersteuning mogelijk, zoals: gezinsondersteuning, activiteitenbegeleiding, huishoudelijke ondersteuning, huiswerkondersteuning en ambulante ondersteuning.

Het Mosterdzaad

Het Mosterdzaad’ is een christelijke stichting voor begeleid en beschermd wonen. De stichting wordt gerund door twee gezinnen die beide, op locaties in Veendam (Beneden Westerdiep) en in Wildervanksterdallen, (jong)volwassenen vanuit de christelijke identiteit begeleiden.