Regressie- en reïncarnatietherapie

Regressietherapie, ook wel gecombineerd met reïncarnatietherapie, is een alternatieve geneeswijze. Wat houdt regressietherapie in en hoe wordt het toegepast?

Wat is reïncarnatietherapie?

Binnen de reïncarnatietherapie gaat men ervan uit dat de ziel meerdere levens doormaakt. Dit idee is afgeleid van het hindoeïsme, waarin reïncarnatie plaatsvindt. Een belangrijke aanname voor reïncarnatietherapie is dat problemen uit vroegere levens, hedendaags nog steeds een rol kunnen spelen. Door deze problemen weer tot leven te wekken, kunnen deze verwerkt worden.

Regressie vs. reïncarnatie

Er bestaat zowel regressie- als reïncarnatietherapie. Bij regressietherapie richt men zich alleen op gebeurtenissen die plaats hebben gevonden in het huidige leven, terwijl bij reïncarnatietherapie de gebeurtenissen uit een ‘vorig verleden’ worden teruggehaald.

Ontstaan regressietherapie

Regressietherapie is ontstaan uit een combinatie van hypnotherapie met een aantal andere, alternatieve, (genees)therapieën. In tegenstelling tot hypnotherapie gaat het in regressietherapie niet zozeer om een hypnotische inductie. De regressietherapie zoals wij die kennen is in het eind van de 19e eeuw ontwikkelt door onder andere Albert de Rochas, een Franse baron. Hij merkte op dat vroegere gebeurtenissen herleefd werden wanneer personen in een lichte (magnetische) trance geraakten. In 1968 werd het eerste boek over regressietherapie geschreven en sindsdien kwam de therapie steeds verder op gang. Uiteindelijk werd in 1978 de therapie wereldwijd bekend.

Praktijk

In Nederland bevinden zich diverse centra voor regressietherapie. Hier wordt gedaan aan ‘moderne regressie’, wat inhoudt dat er niet gewerkt wordt met hypnose, maar met trance. In deze trance is de patiënt bij bewustzijn en kan hij, tijdens dit bewustzijn, reageren op vragen van de regressietherapeut(e).

Een therapie volgens de regressiemethode heeft meestal een vaste vorm. Als allereerst wordt er een intakegesprak gedaan om de problemen van de cliënt te ondervragen. Vervolgens volgen een aantal sessies, waarbij door een trance onverwerkte ervaringen worden herbeleefd.

IKRC

‘Innerlijk Kind Regressie Coaching’ (‘IKRC’) is “een mooie plek om aan jezelf te werken”. De Instelling, die zich bevindt in Zoetermeer, wordt gerund door Nicole van Leeuwen. Mevrouw Van Leeuwen is opgeleid als regressietherapeute en verleent gedegen professionele hulp.