Osteopathie

Osteopathie is een alternatieve geneeswijze. Deze term wil zeggen dat voor de geneeswijze geen algemeen wetenschappelijk bewijs geleverd is; slechts in bepaalde kringen wordt de geneeswijze als ‘wetenschappelijk’ aanvaard. Toch maken veel mensen gebruik van osteopathie. Wat houdt osteopathie precies in?

Wat is osteopathie?

Osteopathie is zoals gezegd een alternatieve geneeswijze. Binnen de osteopathie gaat men ervan uit dat door verminderde beweeglijkheid van weefsels de gezondheid van de mens achteruitgaat. Een beoefenaar van osteopathie (ook wel osteopaat genoemd) zou in staat zijn de verminderde beweeglijkheid met zijn of haar handen te kunnen opsporen en door bepaalde technieken weer beweeglijk te maken. Dit gedachtegoed vindt zijn oorsprong bij Andrew Still: een Amerikaanse arts uit de 19e eeuw. Hij introduceerde op 2 juni 1874 osteopathie als oplossing voor ziekten. Hierbij baseerde hij zich op onderzoek naar de samenhang tussen verschillende lichaamssystemen.

Binnen de osteopathie houdt men zich bezig met klachten en ziekten die doorgaans niet in ziekenhuizen opgemerkt (kunnen) worden. Wanneer middels medisch onderzoek of laboratoriumonderzoek geen afwijkingen aan of in het lichaam geconstateerd worden, kan de patiënt terecht bij een osteopaat.

Waarde van osteopathie

Er is naar osteopathie, net als naar andere alternatieve geneeswijzen, veel onderzoek gedaan. Dit onderzoek heeft opgeleverd dat niet kan worden vastgesteld of osteopathie een helende werking heeft. Wel zijn er onderdelen van de osteopathie, zoals de craniosacraaltherapie (therapie waarbij men uitgaat van onder andere beweeglijke schedelbeenderen), die zeer sceptisch worden benaderd door wetenschappers.

Osteopathie kan in enkele gevallen werkzaam zijn. Zo is geconcludeerd dat ‘osteopathic manipulative treatment’ (ook wel OMT genoemd) een significant positief effect heeft op lage rugklachten. Vaak wordt osteopathie dan ook aangegrepen wanneer andere behandelingswijzen niet werken, want: wie niet waagt, wie niet wint.

Osteopathiepraktijk M. Jacobs

Een voorbeeld van een osteopathiepraktijk is die van M. Jacobs. Zij “voelt waar het probleem zit en probeert met haar handen de beweeglijkheid terug te brengen, zodat het lichaam zichzelf weer kan herstellen”. Haar praktijk bevindt zich in Veenendaal (Adriaen van Ostadelaan 31).

Claudia Lai

Een ander centrum voor osteopathie is ‘Claudia Lai Osteopathie’. In dit centrum, dat zich bevindt in Wijchen (Koolbergseweg 22), bent u in goede handen!