Klachtenportaal Zorg

Klachtenportaal Zorg biedt een luisterend oor, vakkundige bemiddeling en onafhankelijk advies voor kleinschalige zorgverleners en zelfstandige zorgprofessionals. Een klachtenregeling die zorgt dat klachten goed opgelost kunnen worden.

Ambulante Jeugdhulp

Ambulante Jeugdhulp is er voor jongeren van 6 tot 25 jaar die thuis of elders wonen. We bieden zorg in de door u gewenste omgeving. Dit kan thuis zijn, op school,…

Kijkvooruit

Kijk Vooruit biedt ambulante begeleiding aan kinderen/jongeren, gezinnen en volwassenen Kijk Vooruit is betrokken, werkt  methodisch, aan de hand van spel/activiteiten en het visueel maken van de (praktische) begeleiding. We…