Geestelijke gezondheidszorg

Bemoeizorg

Bemoeizorg: een raar begrip. Bemoeizorg is de (relatief) nieuwe benaming voor een vorm van sociaalpsychiatrische hulpverlening. Wat is deze vorm en hoe heeft deze vorm zich in de afgelopen tientallen jaren ontwikkeld? Wat is bemoeizorg?