Zorgadressen in Waadhoeke

Kies een andere gemeente in Friesland

Zoek op naam of trefwoord in Waadhoeke

rb-logo

Rubrieken

Zorgadressen

Gerbranda State

Onze Zorgboerderij is onderdeel van het gemengde landbouwbedrijf. Daarnaast hebben we ook specifiek voor de Zorgboerderij activiteiten ontwikkeld zoals; een

Elske’s Huiskamer

Elske’s huiskamer is een kleinschalige dagbesteding (max. 6 deelnemers per dag) voor mensen met een verstandelijk en lichamelijke beperking. Deze

Silvia Bruin acupunctuur

Mijn interesse voor acupunctuur is ontstaan na een succesvolle behandeling met acupunctuur tegen migraine. Na veel literatuur bestudeerd te hebben

It Hummelhonk

Smidsreed 6 - 8804NH Tzum

Huiskamergesprekken

Vliet 8 - 8801VP Franeker

Stichting Tussenschoolse Opvang Friesland

Vijverstraat 17 - 8801TT Franeker

Gastouderopvang Jellie

S. Brandsmalaan 37 - 9076ED St.-Annaparochie

Zorghoeve Tritzum

Tritzum 1 - 8804RM Tzum

Kindercentrum Kids & Animals B.V.

Waling Dykstrastraat 48 - 9077SP Vrouwenparochie

Marianna's berntsjes

Wommelserweg 76 - 8804NN Tzum

Het Hanenkampje

Tsjerkebuorren 27 - 8843KD Spannum

WIJbenga Coaching & Advies

't kort-Morn 9 - 9072AK Nij Altoenae

Kleinschalige kinderopvang Villa Hakuna Matata

Terpzicht 13 - 8804PA Tzum

Logopedische Maatschap Kingma/Wijnstra

Franjumbuorsterpaed 10 - 9034GZ Marsum

Diëtist Nynke van der Bij

van Harenstraat 47 - 9076BT St.-Annaparochie

Gastouder Nima & Fluf

Hotze Buwaldastraat 6 - 9076HG St.-Annaparochie

Tebbe en Schulz h.o.d.n. Herbergier Dronrijp

Hearewei 159 - 9035EL Dronryp

Logopedische Maatschap Kingma/Wijnstra

Hertog van Saxenlaan 36 - 8801ES Franeker

It lytse begjin

R Pollemaplein 18 - 8802RS Franeker

Apotheek Post

Hertog van Saxenlaan 76 - 8801ET Franeker

Shiatsutherapie; Wytske Zaal

Ds. Schuilingstraat 10 - 9078WD Oudebildtzijl

Tjitskids

Taede Zijlstrastraat 16 - 8802TK Franeker

Hjir Thûs t.h.o.d.n. Franch & Free

Sint Japiksdyk 2 - 8831ZN Winsum