Zorgadressen in Waadhoeke

Kies een andere gemeente in Friesland

Zoek op naam of trefwoord in Waadhoeke

rb-logo

Rubrieken

Zorgadressen

Gerbranda State

Onze Zorgboerderij is onderdeel van het gemengde landbouwbedrijf. Daarnaast hebben we ook specifiek voor de Zorgboerderij activiteiten ontwikkeld zoals; een

Elske’s Huiskamer

Elske’s huiskamer is een kleinschalige dagbesteding (max. 6 deelnemers per dag) voor mensen met een verstandelijk en lichamelijke beperking. Deze

Silvia Bruin acupunctuur

Mijn interesse voor acupunctuur is ontstaan na een succesvolle behandeling met acupunctuur tegen migraine. Na veel literatuur bestudeerd te hebben

It Hummelhonk

Spoorstrjitte 7 - 9033WJ Deinum

Jitske´s Kinderopvang

van Wijngaardenstraat 56 - 9079KD St.-Jacobiparochie

Passie voor Dieren

Burdineweg 7 - 9078PW Oudebildtzijl

Botniahuis

Botniasteeg 5 - 8801KJ Franeker

@Home Zorg

Peinserweg 4 - 8813JE Schalsum

Gastouderopvang Alles Kids

Rembrandtstraat 4 - 9076BC St.-Annaparochie

J. Visser-Nieuwhof t.h.o.d.n. Franch & Free

Bildtdyk 36 - 9041CC Berltsum

N.H.H. Bruning

Kerkbuurt 32 - 8805TH Hitzum

Gezond leven praktijk, Bregtje Langhout

H J A M Schaepmanplein 6 - 8802RB Franeker

Kindercoach Debbie van der Wal

Buorren 84 - 8851EP Tzummarum

Fysiotherapiepraktijk Jelle Eijzenga

Nij Bethanië 1 - 8851EJ Tzummarum

Huisartsen Praktijk Dronrijp

Molepôlle 13 - 9035EV Dronryp

Huisartsenpraktijk Doeglas

Camstrastrjitte 10 - 9036MD Menaam

Fysiotherapie H. Wagenaar

Stienzer Hegedyk 1 - 9077PZ Vrouwenparochie

aandacht voor mens en voeding

Agneta Huberstrjitte 2 - 9035CH Dronryp

Ukkepuk & Co

Buorren 75 - 8851EM Tzummarum

By Wemke

Welderingsstrjitte 52 - 9035EA Dronryp

R.A.J. Savenije, huisarts

It Aldlân 5 - 9034XB Marsum

W.T. Bergmans, waarnemend huisarts

Hobbemasingel 8 - 9035AZ Dronryp

Stichting Tussenschoolse Opvang Friesland

Vijverstraat 17 - 8801TT Franeker