Zorgadressen in Noardeast-Fryslân

Kies een andere gemeente in Friesland

Zoek op naam of trefwoord in Noardeast-Fryslân

rb-logo

Rubrieken

Zorgadressen

Kinderopvang Dondersteen

Kinderopvang Dondersteen biedt opvang aan kinderen in 1 groep van 0-4 jarigen (verticale groep). De groep wordt geleidt door vaste

Apotheek It Kruswald

Natuurlijk is het verstrekken van geneesmiddelen op recept en zelfzorg voor een apotheek de belangrijkste taak. Ook voor ons. Dit

Meckama State

Meckama State ligt in een aantrekkelijke woonwijk grenzend aan een prachtig park vlakbij het centrum van Kollum. Alle voorzieningen bevinden

Reitsma & Van Wieren, Psychologen

Wij zijn een betrouwbare, stabiele en innovatieve praktijk met meerdere vestigingen. Onze benadering is persoonlijk en professioneel. Een goede samenwerking

G.R. Greijdanus

Herjuwsmawei 1 - 9172PX Ferwert

Aand8 zorg en beheer

Oranjebuorren 10 - 9145RH Ternaard

K. Pols Fysiotherapeut

Het Woudven 9 - 9101DB Dokkum

Tandartspraktijk A.S. Hibma

Willem Lodewijkstraat 51 - 9291MZ Kollum

WoonZorgCentrum Foswert, afdeling Verzorgingshuis/WoonZorgCentrum Foswert, afdeling Greidhoeke

Foswerterstrjitte 71 - 9172PS Ferwert

Alderleafste Kinderopvang

Rondweg-Noord 60 - 9101AE Dokkum

Holistisch-therapeut-diana

Humaldawei 43 - 9124ER Jouswier

D.S. van der Schaaf, Tandarts

Friese Straatweg 18 - 9851TB Burum

Kinderopvang De Pionier

Alde Terp 2 - 9101SC Dokkum

Kraamzorg Agatha

Het Woudven 13 - 9101DB Dokkum

Fasehuis De Berken

De Berken 10 - 9103RM Dokkum

Lysbeth Vellinga

D R Camphuysenstr 3 - 9101HS Dokkum

A.Hoekstra-Rondaan t.h.o.d.n. Franch & Free

Fonteinstrjitte 74 - 9151JZ Holwerd

Kids4Joy

Kluut 4 - 9101XB Dokkum

De werkplaats Lida Knegt

Hesseweg 4 - 9291ME Kollum

Holwerder Mieden

Miedwei 5 - 9151AH Holwerd

De Skûle

Stasjonswei 12 - 9123JZ Metslawier

Peuterspeelzaal Pinkelotje

Herestraat 64 - 9851AD Burum

R.T. van der Wal Tandarts

Humaldawei 41 - 9131EN Ee

Stichting it Wrottershonk

Skoallestrjitte 14 - 9298PT Kollumerzwaag