Zorggids Heerenveen

Heerenveen

Provincie

Friesland Zeeland Groningen Drenthe Overijssel Utrecht Flevoland Noord-Holland Zuid-Holland Gelderland Limburg Noord-Brabant
www.unilever.nlwww.unilever.nl www.rb.comwww.rb.com

Boarnsterhim State
Bij de inrichting van de zorg en de wijze waarop in Boarnsterhim State de bewoners worden bediend, staat het individu centraal. Wij hanteren daarbij als uitganspunt dat een bewoner in Boarnsterhim State zoveel mogelijk het leven moet kunnen...

G-CIS | Gespecialiseerd Centrum Informatieverwerkings Stoornissen
Het centrum is deskundig op het gebied van de diagnostiek en behandeling van adolescenten en volwassenen met AD(H)D , ASS en alle daarbij voorkomende psychiatrische problemen. De AD(H)D/ ASS expert Miguel Santana is als directeur en psychiater...

Kindercentrum De Torteltuin
Kindercentrum de Torteltuin verzorgt voor u kinderopvang in een sfeervolle, huiselijke en uitdagende omgeving. De Torteltuin is uniek in Heerenveen. Uniek in de zin van ruimte, kwaliteit en diversiteit. Vroeg beginnen? U kunt uw kind...

Friesland

Logo RB


Zorgadressen:

Respect Thuiszorg
Hoofdstraat 33 - 9801 BT ZUIDHORN

Hospice Julia Jan Wouters
K R Poststraat 3 - 8441 EL HEERENVEEN

Medisch Pedicure W. van Dijk
Akkersplein 19 - 8443 AM HEERENVEEN

G-CIS | Gespecialiseerd Centrum Informatieverwerkings Stoornissen
K.R. Poststraat 131 - 8448 EB HEERENVEEN

Boarnsterhim State
Wjitteringswei 67 - 8495 JM ALDEBOARN

Kindercentrum De Torteltuin
P.J. Troelstralaan 2 - 8442 DA HEERENVEEN

Kensoor
Lier 6 - 8469 AE NIEUWEBRUG

Linde Apotheek BV
Veldschans 79 - 8448 EX HEERENVEEN

Apotheek Swarte
Dracht 66 - 8442 BS HEERENVEEN

Apotheek De Greiden
Jister 17 - 8446 CD HEERENVEEN

Schoterpoort Apotheek
Burgemeester Falkenaweg 204 - 8443 DH HEERENVEEN

Bonsma-van der Rest. B.V.
Schoterlandseweg 76 - 8414 LX NIEUWEHORNE

Sorgdrager Praktijkvennootschap B.V.
Burgemeester Falkenaweg 204 - 8443 DH HEERENVEEN

Helder-van Gelderen B.V.
Dominee Veenweg 4 - 8456 HR DE KNIPE