Woon- en Zorgcentrum De Wulverhorst

Prins Bernhardstraat 2
3421 JD Oudewater
t: 0348 - 562 214
e: secretariaat@wulverhorst.nl
w: www.wulverhorst.nl

De Wulverhorst is een kleinschalig woonzorgcentrum in de gemeente Oudewater en bestaat sinds 1971. De Wulverhorst biedt zowel intramurale als extramurale zorg; thuiszorg en huishoudelijke verzorging. Ook voor activiteiten en dagbesteding kan men terecht in de Wulverhorst. De keuken van de Wulverhorst levert naast maaltijden ook maandelijks aanschuifdiners in de regio. Deze diensten zijn niet alleen belangrijk voor het totale dienstenaanbod van de Wulverhorst, maar essentieel voor het verlenen van zorg dichtbij en binnen de Oudewaterse gemeenschap.

De Wulverhorst is de enige aanbieder van residentiele zorg binnen de VVT in Oudewater en heeft een erkenning voor verblijf met en zonder behandeling en daarnaast een BOPZ toelating. De Wulverhorst verleent haar diensten ook buiten haar complex; in de wijk en alle woongemeenschappen van de gemeente Oudewater. De Wulverhorst is zowel intramuraal als extramuraal in het bezit van een Gouden Keurmerk van Perspekt. Daarnaast bezit de Wulverhorst over een keurmerk gecertificeerd door HCN (HACCP).