Stichting KBWO

Lavendelheide 36
5704 HA Helmond
t: 0492-556585
e: info@kbwo.nl
w: www.kbwo.nl

De bewoner, de klant staat centraal! Het “wel en wee” van de bewoners van de woning bepaalt het handelen van het personeel. De deelname aan maatschappelijke activiteiten en evenementen en het blijven vervullen van taken die tot de normale levensgang behoren, hebben daarbij sterk de voorkeur. Deze activiteiten en het huiselijke aspect van de woonkamer met daarbij toch voldoende privacy, dankzij de eigen zit- en slaapkamer, geven de bewoners het gevoel dat men “thuis” is. Uitgangspunt bij de omgangsvormen zijn de bewoners die recht hebben op een beschermde oude dag, waarbij respect voor het verworvene en de kwaliteit van leven leidend zijn. Zoals al eerder aangehaald werd, is de gehele organisatie erop gericht om het de bewoners zo goed mogelijk naar de zin te maken. Zodat de woning een echt thuis voor hen wordt.