Bilthuysen Stichting De

J van Eijcklaan 31
3723 BC BILTHOVEN
t: 030 27 47 800

e: info.bremhorst@debilthuysen.nl
w: www.debilthuysen.nl

ij ondersteunen mensen bij de eigen wijze waarop zij hun leven willen leiden. Onze dienstverlening bestaat uit de zorg voor een prettige woonomgeving, verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding, maar ook uit allerlei welzijnsactiviteiten, zowel in onze huizen als bij mensen thuis.